سلام روسیه

سلام روسیه

این کتاب یکی از بهترین منابع خودآموز زبان روسی میباشد. دستور زبان کامل روسی، داستان‌های طبقه‌بندی شده و بیش از ۱۰۰۰ لغت و عبارت روزمره روسی از بخشهای این کتاب میباشند. این کتاب، منبعی مناسب برای متقاضیان کار و تحصیل در کشورهای روسی زبان است.