مهندسی طلاسازی

مهندسی طلاسازی

این کتاب یک مرجع جامع در مورد تکنیک های طلاسازی میباشد که حاصل زحمات مولف برای گردآوری آن است.
همچنین مترجم با توجه به اصطلاحات بسیار تخصصی به کارگاههای بسیار زیادی سر زده و با هماهنگی هنرمندان فعال در این زمینه ترجمه رو کامل کرده به جرات میتوان گفت کتابی از این جامع تر در دنیا وجود نداره
خوشبختانه بسیاری از تکنیک های سنتی ایرانی تا بروز ترین آنها به جز پرینتر سه بعدی و کوره القایی در این کتاب با زبانی ساده توضیح داده شده است.