RFID

RFID

 “فناوری رادیو شناسه ” مخفف Radio Frequency Identification = RFID یکی از کارآمدترین آنها می باشد که امروزه در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرد.

سامانه شناسایی امواج رادیویی RFID سامانه شناسایی بی سیمی است که قادر به تبادل داده ها به وسیله برقراری اطلاعات بین یک Tag که به یک کالا، کارت و… متصل شده و یک بازخوان (Reader) است.

سامانه های RFID از سیگنالهای الکترونیکی و الکترومغناطیسی برای خواندن و نوشتن داده ها بدون تماس بهره می برند. اصولا به هر سیستمی که قادر به خواندن و تشخیص اطلاعات افراد یا کالاها باشد سیستم شناسایی یا Identification System گفته می شود.

  • اصول فناوری RFID

 RFID از سه قسمت تشکیل شده است:
A Scanning antenna tag : برای برقراری ارتباط و ارسال امواج رادیویی به

: A Transceiver with a decoder برای تفسیر داده ها
: A Transponder (the RFID tag که اطلاعات لازم در آن ذخیره شده است

آنتن RFID و یا همان ” RFID Antenna ” امواج رادیویی را در محدوده مشخصی منتشر می کند. این امواج رادیویی دو عمل اصلی انجام می دهند :
1) وسیله ای برای ارتباط با RFID Tag است (transponder)

2) انرژی مورد نیاز tag برای برقراری ارتباط را فراهم می کند (در مورد تگهای(passive)

  • تگ های Active در دو دسته هستند

1) فرستنده : در سیستم هایی که فرستنده ها از تگ های اکتیو استفاده می کنند ، ابتدا خواننده یک سیگنال می فرستد. سپس تگ سیگنال را دریافت می کند و سیگنالی را به همراه اطلاعات ارسال می کند. این فرستنده ها بسیار اثر گذار هستند زیرا برای عمر باطری تگ ها مفید هستند. این تگ ها در سیستم های کنترل در های امنیتی کارایی دارند. هم چنین در سیستم های پرداخت.

2) تگ چراغ : همان طور که از نام این تگ ها مشخص است این تگ ها منتظر دریافت سیگنالی نیستند بلکه هم چون فانوس دریایی خود سیگنال هایی را به اطراف می فرستند. این سیگنال ها را بین 3-5 ثانیه تکرار می کنند. و داده خود را ارسال می کنند. این تگ ها در معادن گاز و نفت کارایی دارند. هم چنین از این تگ ها در معادن نیز استفاده می شود. این تگ ها سیگنال های خود را تا صدها متر دورتر نیز می توانند ارسال کنند. اما به دلیل صرفه جویی در عمر باطری تنها تا برد صد متری سیگنال را ارسال می کنند (قابل تنظیم هستند).

این تگ ها به دلیل استقامت در هر شرایط محیطی باید دارای سطح ناهموار باشند. همچنین به دلیل اجزا درونی مثل چیپ، آنتن و باطری؛ این تگ ها در سایز بزرگ هستند.

  • RFID  را می توان در کاربرد های مختلفی مانند موارد زیر استفاده کرد:

مدیریت دسترسی

ردیابی کالاها

ردیابی اشخاص و حیوانات

جمع آوری عوارض و پرداخت بدون تماس

اسناد سفر ماشین خوانا

گرد هوشمند(برای شبکه های سنسوری عظیم)

لجستیک ردیابی چمدان ها در فرودگاه ها

ثبت زمان برای رویداد های ورزشی

فرآیند های ردیابی و صدور صورت حساب و…