نشست مشترک مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان با معاون آموزشی جهاد دانشگاهی استان قزوین

نشست مشترک مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان با معاون آموزشی جهاد دانشگاهی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی؛ این نشست مورخ 99/06/26 با هدف هم افزایی آموزشی با حضور آقای علی ساریخانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان و خانم مولاوردیخانی معاون آموزشی جهاد دانشگاهی استان قزوین  و نیز کارشناسان مربوطه برگزار شد.

ابتدا به آخرین قرارداد آموزشی مشترک فیمابین جهاد دانشگاهی و جهاد کشاورزی شهرستان البرز پرداخته شد. علی ساریخانی ضمن ابراز رضایت و تایید کیفیت آموزشی این پروژه، خاطر نشان کرد: جهاد دانشگاهی دارای ظرفیت های فراوانی جهت توسعه علم و فناوری می باشد که باید مورد بهره بری قرار گیرد.

مولاوردیخانی در ادامه اظهار داشت: بسترهای مناسبی برای همکاری های گسترده از جمله: دپارتمان های آموزشی، خبرگزاری ایسنا، آزمایشگاه پاتیولوژی و.. در جهاد دانشگاهی موجود است که می تواند خدمات گسترده ای را به سازمان ها و آحاد مردم ارائه دهد.