3 اشتباه که باعث میشود کار با رزین اپوکسی را کنار بگذارید!

3 اشتباه که باعث میشود کار با رزین اپوکسی را کنار بگذارید!

اکثر هنرمندانی که به تازگی با رزین اپوکسی و این حیطه کاری آشنا میشوند،به سرعت، بدون مطالعه و آموزش دست به کار میشوند و ممکن است در اولین تجربه خود با شکستی بزرگ مواجه شده و برای همیشه این هنر را کنار بگذارند!

اشتباه اول:

اولین مورد این است که باید رزین اپوکسی و هاردنری که برای کار شما مناسب هست را خریداری کنید.
انواع مختلفی از این مواد در بازار وجود دارد و تفاوت آنها در فرمولاسیون تولید، نوع مواد اولیه، کیفیت مواد اولیه و کاربری آنها میباشد. پس ما هیچ وقت از رزین اپوکسی که برای پوشش سطح بیرونی کشتی های عظیم استفاده میشود برای ساخت میز ترکیبی استفاده نمیکنیم!

نوع دقیق رزین و هاردنر را مطابق با کاربردی که از آن انتظار دارید، مشخص کنید. حال که مشخص شد کدام رزین اپوکسی و هاردنر را باید خریداری کنیم، باید تمام اطلاعات مورد نیاز کار با این مواد را از کارخانه سازنده و یا فروشنده سوال کنیم و یا طبق دستورالعمل همان رزین عمل کنیم.

اولین جایی که میتوانیم از تلفات مالی آتی جلوگیری کنیم این است که اگر دیدیم دستورمصرف همراه با مواد نیست و یا پشتیبانی و پاسخگویی وجود ندارد، رزین اپوکسی پیشنهادی را خریداری نکنیم.

اشتباه دوم:

یکی از نکات مهم دیگر این است که نسبت اختلاط رزین اپوکسی و هاردنر چند به چند است و این که این نسبت اختلاط باید به صورت وزنی محاسبه و توزین شود.

زمانیکه توضیح میدهیم رزین با رزین متفاوت است و باید طبق دستور همان رزین عمل کنید ولی پاسخ هنرجو این است که چرا در ویدیو های خارجی از ترازو استفاده نمیکنند!؟

و باید دوباره تکرار کنیم که هر رزین اپوکسی و هاردنر متفاوت هست و طبق دستورالعمل همان محصول عمل کنید.

اشتباه سوم:

مورد دیگری که اکثراٌ دوستان رعایت نمیکنند این است که از ظروف نامناسب برای هم زدن و وزن کردن رزین اپوکسی و هاردنر استفاده میکنند.
اکثر هادنرها خاصیت خورندگی دارند واستفاده از لیوان های کاغذی بسیار خطرناک است و نه تنها ممکن است طرف شما سوراخ شود و مواد شما از بین برود بلکه هاردنر با روکش داخلی ظروف کاغذی و پلاستیک های ضعیف واکنش میدهد و یا مخلوط شما خشک نمیشود و یا یک لایه چربی مانند روی سطح ظاهر میشود و تصحیح این مورد بسیار دشوار است.