آغاز دوره های ضمن خدمت کارشناسان و مدیران شهرداری ها

آغاز دوره های ضمن خدمت کارشناسان و مدیران شهرداری ها

معاون آموزش جهاد دانشگاهی قزوین گفت: چند سالی است که دوره های ضمن خدمت کارکنان شهرداری ها و استانداری قزوین به جهاد دانشگاهی سپرده شده است که این مهم، مایه مباهات است.

سمانه مولاوردیخانی، معاون آموزش جهاد دانشگاهی قزوین در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: این دوره ها از تابستان 1399 از سر گرفته شده و به صورت حضوری (با رعایت پروتکل های بهداشتی) و مجازی در حال برگزاری است.

 ایشان اضافه کردند: با توجه به دوره های کاربردی و عملیاتی مورد نیاز برای مخاطبین، با هماهنگی دفتر أمور شهری استانداری قزوین، از اساتید زبده و باتجربه همراه با بستر های مناسب آموزشی استفاده شده که با رضایت شرکت کنندگان همراه بوده است.

مولاوردیخانی گفت: برآورد می شود تا پایان سال 1399، پانزده هزار نفر ساعت دوره ی آموزشی برگزار شود.