آزمون ارزیابی مدیران بیمه ایران با همکاری جهاد دانشگاهی برگزار شد

آزمون ارزیابی مدیران بیمه ایران با همکاری جهاد دانشگاهی برگزار شد

معاون آموزش جهاد دانشگاهی قزوین گفت: آزمون ارزیابی مدیران بیمه ایران روز جمعه 14 شهریور ماه 1399 در سراسر کشور به میزبانی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

سمانه مولاوردیخانی، معاون آموزش جهاد دانشگاهی قزوین در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: در استان قزوین مجموعاً 26 نفر (از 797 نفر) در این آزمون با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی شرکت کردند.

گفتنی است کانون ارزیابی مدیران در جهاد دانشگاهی با هدف ارزیابی، توسعه شایستگی استعدادهای مدیریتی و سنجش نیازمندی‌های آموزشی، توانمندسازی و حفظ نیروی انسانی کارآمد تاسیس شده و در حال فعالیت می باشد.