(CPR)یا احیاء قلبی ریوی

(CPR)یا احیاء قلبی ریوی

مجموعه‌ای از فعالیت‌های حفظ حیات که باعث بهبود شانس بقا به دنبال ایست قلبی می‌شود. با وجود پیشرفت‌های مهم در زمینه پیشگیری از اختلالات قلبی، ایست قلبی ناگهانی همچنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده سلامت انسان‌هاست و باعث مرگ بسیاری از افراد در نقاط مختلف جهان می‌شود.

 بنابراین انجام عملیات احیا (CPR) در تمام مصدومانی که دچار ایست قلبی شده‌اند از اهمیت حیاتی برخوردار است، در واقع CPR شانس بقاء مصدوم را با فراهم کردن خون‌رسانی به قلب و مغز فراهم می‌کند.